VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště
 
 
   
 
ÚvodÚvod
Pro nové členyPro nové členy
Jak to u nás vypadáJak to u nás vypadá
GalerieGalerie
DokumentyDokumenty
Kalendář akcíKalendář akcí
Síň slávySíň slávy
Historie klubuHistorie klubu
KontaktKontakt
Pronájem prostorPronájem prostor
 
VK Morávia Uherské HradištěNajdete nás také na
VK Morávia Uherské Hradiště
VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH VK MORÁVIA Uherské Hradiště

Trénink: všichni dle instrukcí trenérů 

                žáci mladší - pondělí a středa - 15hodin

                žáci a žákyně starší - pondělí, středa a pátek - 15:30hodin 

                dorost a starší - každý den v 16:30hodin, sobota 9:00hodin 

                KAŽDOU ZMĚNU VŽDY TRENÉR UPŘESNÍ 

                VEŠKEROU FOTODOKUMENTACI NALEZNETE ZDE   https://www.zonerama.com/VKMORAVIAUH/432096 

                

Přijď veslovat a staň se jedním z nás!

Novinky a aktuality


ODKAZ NA NAŠE FOTODOKUMTACE JAK ZÁVODŮ,TRÉNINKŮ,SOUSTŘEDĚNÍ,ATD...
19/06/2017


NÁVRH ZMĚN STANOV 2017-DOPLNĚK
15/06/2017

Bod c)je pouze pro orientaci ,v novém znění již je

c)Čestnými členy VKM UH  se mohou stát fyzické nebo právnické osoby ,které se zasloužily o veslařský sport v Uherském Hradišti.O čestném členství rozhoduje valná hromada VKM UH .Čestní členové VKM UH se mohou zúčastňovat jednání valné hromady VKM UH s hlasem poradním.Čestní členové jsou zbaveni povinnosti platit členské příspěvky.

Původní bod d) byl nahrazen zněním v bobě b)

Původní bod e) byl uložen pod označením v bodě c)

Původní bod f) byl uložen pod označením v bodě d)

Původní bod g) byl uložen pod označením v bodě e)

d)Zakládající a řádní členové VKM UH se zúčastňují valné hromady VKM UH s hlasem rozhodujícím.Ostatní členové a (zrušeno)

Čestní členové VKM UH se zúčastňují valné hromady VKM UH s hlasem poradním

e)Hlasovat  na Valné hromadě může pouze člen,který má zaplacený členský příspěvěk ve výši stanovené valnou hromadou VKM UH pro daný kalendářní rok. (zrušeno)

Zakládajícímu členovi se členství automaticky obnovuje v tom roce,kdy zaplatil členský roční příspěvěk.Pak může opět v daném roce hlasovat od data,kdy roční členský příspěvěk zaplatil.Řádnému a ostatnímu (zrušeno) členovi se členství obnovuje ročně zaplacením členského příspěvku.

Červené označení značí zrušení-nahrazení.


POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU VKM UH z.s.
16/05/2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU VKM UH z.s.

My,členové výkonného výboru VESLAŘSKÉHO KLUBU MORÁVIA UH z.s.(dále v textu jen VKM UH),zvolení na řádné valné hromadě dne 19.6.2015 a já, Michaela Tomaštíková,řádně zvolená na řádné valné hromadě dne 19.6.2015 jakožto předseda VKM UH,opatrovník VKM UH františek Grebeníček, tímto svoláváme a Vás všechny zveme na řádnou valnou hromadu zaregistrovaného spolku VESLAŘSKÉHO KLUBU MORÁVIA UH z.s., Tyršovo náměstí 440, Uherské Hradiště, 68601, IČ:16361016.

Termín konání :pátek 16.6. 2017,začátek v 18:30 hodin 

Místo konání :klubovna VKM UH,Tyršovo náměstí 440,Uherské Hradiště, 68601 

PROGRAM VALNÉ HROMADY :

1. Zahájení 

2. Volba komisí (mandátové,návrhové a volební) a pracovního předsednictva 

3. Zpráva opatrovníka a předsedy VKM UH

4. Změna stanov 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2016

6. Zpráva kontrolní komise 

7. Volba nového předsednictva VKM UH

8. Smlouva - VK Slovácko

9. Diskuze 

10. Návrh na usnesení 

11. Závěr - ukončení valné hromady 

 

V UHERSKÉM HRADIŠTI 15.5.2017

 

Za výkonný výbor VESLAŘSKÉHO KLUBU MORÁVIA UH z.s.

Předseda výboru 

Michaela Tomaštíková 


 
  VK Morávia Uherské Hradiště  
 
 
 
VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště