VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště
 
 
   
 
NovinkyNovinky
Historie klubuHistorie klubu
Síň slávySíň slávy
Pro nové členyPro nové členy
Jak to u nás vypadáJak to u nás vypadá
Tréninky 2023/ 2024Tréninky 2023/ 2024
GalerieGalerie
DokumentyDokumenty
Klubový masérKlubový masér
Pronájem prostorPronájem prostor
KontaktKontakt
DOPLNĚNÍ SOUBORŮDOPLNĚNÍ SOUBORŮ
Příměstský táborPříměstský tábor
Členské příspěvky na rok 2024Členské příspěvky na rok 2024
 
VK Morávia Uherské HradištěNajdete nás také na
VK Morávia Uherské Hradiště
VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH VK MORÁVIA Uherské Hradiště

Všechna fota najdete zde: www.zonerama.com/VKMORAVIAUH/432096

Novinky a aktuality


Nela Hrančíková 1. místo na MČR žactva!
25/06/2024

Nela Hrančíková 1. místo na MČR žactva!

dne 21. - 23.6. 2024 se konalo na Račickém kanále MČR žactva.
Největší nadějí pro klub VK Morávia byla starší žačka Nela Hrančíková, která celou sezonu na skifu dominuje. Tento rok se jí povedlo ani jednou neprohrát a po úspěšném průběhu sezony, kdy ovládla závody jako Mezinárodní regatu v Brně nebo Mistrovství Moravy, přidala i vítězství na MČR v Račicích. Nela je jedna z velkých talentů, která zvládá nejen veslování, ale také i studium na GUH. Velkou podporu má Nela od svých rodičů a tatínka, který byl úspěšným závodníkem ještě ve veslařském klubu Fatra Napajedla. Nela vesluje teprve druhým rokem, což znamená, že je ještě na startu a věřím, že o ní v budoucnu ještě hodně uslyšíme.
Na MČR v Račicích byl dalším překvapením mladší žák Marek Zapletal, který vesluje jen krátce a svou dravostí a nasazením si na skifu v této kategorii vybojoval krásné 5. místo. Ve dvojskifu mladších žáků s oddílovým kolegou Lukášem Rumanem pak byli v malém finále. V malém finále pak byla na skifu také Viktorie Procházková a Adéla Rumanová, které doplnily párovku mladších žaček spolu s Alžbětou Soukeníkovou, Rozálií Hruškovou ve společenství s Otrokovicemi. V malém finále byl také skifař Quido Trojan, kterému se bohužel závody nepovedly podle očekávání. 

Pozvánka na VH 2024
15/04/2024

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU VKM UH z.s.
Opatrovník VKM UH František Grebeníček a členové výboru VESLAŘSKÉHO
KLUBU MORÁVIA UH z.s. (dále v textu jen VKM UH), zvolení na Řádné valné hromadě dne
16.6.2017 a já, Michaela Macháčková, řádně zvolena na Řádné valné hromadě 16.6.2017,
jakožto předseda VKM UH, svolávám tímto v souladu s platnými stanovami dle čl. IV. Oddíl
A – valná hromada, bod 2.2. a čl.III. , Vás všechny platné členy a dle stanov zveme na
Řádnou valnou hromadu registrovaného spolku VESLAŘSKÉHO KLUBU MORÁVIA UH z.s.,
Tyršovo nám. 440, 68601 Uherské Hradiště, IČ:163 61 016.
Termín konání: úterý 14. 5. 2024, začátek v 18:30
Místo konání: klubovna VKM UH, Tyršovo nám. 440, 68601 Uherské hradiště
Program valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise – zpráva mandátové komise
3. Schválení programu
4. Schválení jednacího řádu
5. Volba pracovního představenstva
6. Schválení zapisovatele
7. Volba návrhové komise
8. Zpráva předsedy
9. Zpráva opatrovníka
10. Schválení rozpočtu 2024 a hospodářského výsledku 2023
11. Zpráva kontrolní komise
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr- ukončení valné hromady.
V Uherském Hradišti 12.4.2024
Za výkonný výbor VESLAŘSKÉHO KLUBU MORÁVIA UH z.s.
Opatrovník klubu
František Grebeníček
Předseda
Michaela Macháčková

 

J e d n a c í ř á d

Valné hromady VESLAŘSKÉHO KLUBU MORÁVIA UH z.s.
konané dne 14.5.2024, která je svolaná v souladu s platnými stanovami dle čl. lV.

Oddíl A-valná hromada, bod 2.2) a čl. lll.

___________________________________________________________________________
Článek 1 - Pracovní předsednictvo
Valná hromada na svém začátku volí pracovní předsednictvo nadpoloviční většinou přítomných členů
s právem hlasovat, z jehož středu si pak zvolí předsedu Valné hromady. Jednání Valné hromady VKM
UH pak řídí Předseda valné hromady.
Článek 2 - Jednání Valné hromady
1) Předseda valné hromady řídí valnou hromadu podle bodů uvedených v Pozvánce na VH, uděluje a
odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.
2) Valná hromada volí podle potřeby pracovní komise, vždy minimálně tři členy do každé komise:
a) mandátové komise b) návrhová komise
Článek 3 – Členi Valné hromady
1) O záležitostech jednání Valné hromady a o jejich závěrech rozhodují členi Valné hromady,
kterými jsou členové Veslařského klubu MORÁVIA UH z.s. s hlasovacím právem podle platných
stanov spolku. Členi s hlasovacím právem musí mít uhrazeny příspěvky za rok 2024 nejpozději do
30.4.2024 převodem na účet klubu č. 2800249022/2010. Na pozdější úhradu nebude brát zřetel.
Valná hromada hlasuje nejprve o návrzích pracovního předsednictva VH, následně o případných
protinávrzích.
2) Každý člen má právo vystoupit v diskusi. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty.
Diskutujícímu může předseda VH odebrat slovo pouze po předchozím upozornění a to v
případech, kdy diskutující se zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné.
3) Každý člen je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují členi. K přijetí je
potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
4) K jednání Valné hromady mohou být přizváni pozvaní hosté, na návrh pracovního předsednictva
mohou hosté vystoupit v diskusi.
5) Členi VH mohou projednávat a přijímat usnesené a hlasovat pouze v bodech programu, které byly
uvedeny na Pozvánce na VH.
Článek 4 - Mandátová komise
1) Ověřuje platnost mandátů členů s hlasovacím právem.
2) Ověřuje platnost usnášeníschopnosti Valné hromady VKM UH.
3) Předkládá Valné hromadě VKM UH zprávu o účasti.
Článek 5 - Návrhová komise - pracovní předsednictvo
1) Projednává diskusní příspěvky a připomínky k návrhu usnesení a dokumentů Valné hromady
VKM UH a zaujímá k nim stanovisko.
2) Předkládá Valné hromadě VKM UH zprávu návrhové komise, návrh usnesení a další dokumenty
ke schválení.
Článek 6
1) Tento Jednací řád je návrhem svolavatelů valné hromady spolku VKM UH a jeho platnost musí
odsouhlasit členi Valné hromady na jejím začátku.
2) Případné změny a doplňky Jednacího řádu schvaluje Valná hromada VKM UH.

 


MČR žactva 2023 a dva bronzy!
28/06/2023

foto: veslo.cz

 

Na mistrovství ČR žactva 22.6. - 25.6. 2023 naši žáci vybojovali dvě bronzové medaile.

Po náročné celoroční přípravě naši žáci ukázali, že tréninkovému úsilí věnovali mnoho sil a tak je důvod k oslavám, když si na MČR žactva vybojovali dvě krásné třetí místa.

Nejúspěšnějším členem výpravy byla Kateřina Janoušková, která se dokázala probojovat v silné skifařské konkurenci do finále A, kde obsadila 6.místo.

Úspěšnějším závodem byl však dvojskif starších žaček, kde si s parťačkou Janou Fryštákovou dokázaly vybojovat finále A, kde samotná účas už byla velkým úspěchem. Po startu závodu, kde holky měly skvělý start se dostaly na průběžné 3. místo a po přechodu do "dráhovky" se propadly na 5. místo. Díky velké bojovnosti a nasazení dojely holky na 4.místě.

Při mezinárodním mistrovství ČR jsou vždy vyhlášeny zahraniční posádky a pak ty domácí a jelikož byla jedna loď reprezentující Slovensko, tak se naše holky při " domácím" vyhlášení posunuly na 3.místo. Je to obrovský úspěch. Holky jsou mimořádně závodivé a v budoucnu mají před sebou ještě skvělou kariéru.

Dalším velmi úspěšným závodníkem je náš Matěj Chrástek, úřadující mistr Moravy ve skifu. 

V disciplíně skifů žáků starších vybojoval skvělé 3.místo. Celý šampionát Matěj zajížděl celkově nejlepší první až druhý čas, bohužel však kvůli pomalejšímu stratu ve finále A se musel k třetímu místu v průběhu závodu ještě propracovat. 

Skvěle se dařilo i Štěpánovi Prokopovi, který v kategorii žáků mladších dvanáctiletých vyhrál FB ( celkově 7.místo ), což je velký úspěch, protože Prokop vesluje jen pár měsíců. 

Ve finále B na 5. místě pak skončila i párová čtyřka s kormidelníkem žaček starších - Hrančíková Nela, Fryštáková Jana, Nováková Simona ve společenství se závodnicí z Břeclavi. 

Na 6. místě ve FB také skončil dvojskif starších žáků Martin CHmelík a Matěj CHrástek. 


 
  VK Morávia Uherské Hradiště  
 
 
 
VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště VK Morávia Uherské Hradiště
 

Nastavení cookies
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 16361016.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 16361016.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.